REGULAMIN

Podmiot odpowiedzialny:
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Radość Życia
80-805 Gdańsk, ul. Menonitów 2A
NIP: 5832123885
Regon: 191186775
[email protected]
http://exodusconf.com
http://kzgdansk.org

§1 Zamówienie

 1. Podane na stronie ceny są kwotami brutto i nie będą dodatkowo do nich naliczane żadne dopłaty do transakcji realizowanych za pomocą kart MasterCard, związanych z kosztami obsługi płatności lub jakiekolwiek inne dodatkowe opłaty.
 2. Po zarejestrowaniu uczestnika przez system rejestracji wydarzenia oraz opłaceniu wybranego pakietu za pośrednictwem Dotpay.pl na adres mailowy podany podczas rejestracji zostaje wysłany zakupiony bilet elektroniczny na wydarzenie w zakresie wybranego pakietu.
 3. Kosztów dostawy w związku z ww. sposobem dostarczenia biletu nie ma żadnych.
 4. Bilet elektroniczny powinien zostać dostarczony do 3 dni roboczych od jego opłacenia.
 5. Po otrzymaniu ww. biletu elektronicznego na swój adres mailowy uczestnik jest zobowiązany okazać na miejscu wydarzenia wydruk biletu lub bilet elektroniczny na ekranie urządzenia elektronicznego, które jest jego nośnikiem.
 6. Po okazaniu biletu elektronicznego przez jeden z ww. sposobów uczestnik otrzyma opaskę, która upoważnia go do wejścia na teren wydarzenia i korzystania z jego programu na czas i warunkach ustalonych przez pakiet, który wybrał podczas rejestracji.
 7. Bilet elektroniczny należy odebrać osobiście, nie przez osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji, w której jedna osoba dokonuje zakupu biletów dla więcej niż jednej osoby.

§2 Płatność

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 2. W serwisie Dotpay można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi:
  • VISA
  • MasterCard
 3. Usługa polega na pełnej integracji zakupu dokonanego w sklepie internetowym z rachunkiem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie. Dzięki temu kupujący nie musi ręcznie wprowadzać kwoty ani numeru zamówienia, numeru rachunku, nazwy sklepu ani innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania wpłaty.
 4. Atuty płatności przelewem transferowym:
  • szybkość – przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku,
  • oszczędność – przelewy transferowe to bezprowizyjny dla klienta kanał płatności,
  • pewność – transakcje są w pełni zabezpieczone,
 5. Kanały płatności: przelew / przekaz, ING Klienci korporacyjni, Millennium Klienci korporacyjni, iPKO, Credit Agricole, Plus Bank, Bank Gospodarki Żywnościowej, Volkswagen Bank, BNP Paribas, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Getin Bank, VIA Moje Rachunki, Zapłać w Żabce i we Freshmarket, Kantor Polski, lub inne, równoważne lub podobne, dostępne w serwisie kanały płatności.
 6. Kanały płatności: mTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Płać z ING, Millennium płatności internetowe, Płacę z Alior Bankiem, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, Płać z BOŚ, R-Przelew, eurobank - płatność online, Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe, Szybkie Płatności Internetowe z Deutsche Bank PBC, Płacę z Idea Bank, Idea Cloud, Pocztowy24, Płacę z PBS, Płacę z Plus Bankiem, Getin Bank, Noble Bank,, mPay, SkyCash, PeoPay, Płacę z Orange, Banki Spółdzielcze (Grupa BPS, Grupa SGB), Credit Agricole, Volkswagen Bank direct, lub inne, równoważne lub podobne, dostępne w serwisie kanały płatności.
 7. Kanały płatności: BLIK

§3 Reklamacje i Zwroty

 1. Ten typ transakcji jest uregulowany ustawą o usługach turystycznych, co oznacza, że kupujący nie ma możliwości zwrotu towaru zakupionego online w ciągu 14 dni.
 2. Jedynymi okolicznościami jakie obligują sklep internetowy do zwrotu pieniędzy, są odwołanie, bądź zmiana miejsca i/lub czasu imprezy.
 3. W sytuacji, w której bilet jest niezgodny z umową, nie został dostarczony na czas, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, na którą w ciągu 14 dni powinien otrzymać odpowiedź.
 4. Za wszelkie problemy z płatnością online nie odpowiada akceptant, tylko firma Dotpay i to do niej należy kierować reklamacje.
 5. Kupujący może złożyć Dotpay reklamacje dotyczące Płatności:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.),
  2. ustnie – telefonicznie na numer: +48 12 688 26 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay,
  3. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl
 6. Całą resztę niezgodności w formie reklamacji należy zgłaszać na maila: [email protected]

§4 Dane Osobowe

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór Radość Życia na potrzeby realizacji Płatności, rejestracji oraz weryfikacji rejestracyjnej na miejscu wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 2. Dane kupującego nie zostaną wykorzystane w innych celach niż niezbędne i nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez zgody kupującego.

§5 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.
 3. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny względem kupującego w przypadku, gdy do wydarzenia nie dojdzie wskutek okoliczności tzw. siły wyższej, zdarzeń losowych, kataklizm, pożar, powódź, żałoba narodowa, wypadek drogowy lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec.
 4. Regulamin i Umowa oraz wynikające z nich prawa i zobowiązania podlegają prawu polskiemu.